Evaluare finală - cl. I

Written by PARASCANU.

ŞCOALA GIMNAZIALA „ELENA CUZA”

PIATRA NEAMT

Numele elevului:………………………………….                Data:__________

TEST DE EVALUARE FINALĂ

An şcolar 2012 – 2013

Disciplina: Matematică

Clasa I

 

          1.Descoperă  regula şi continuă şirurile cu încă 6  numere:

 

 

 

4

9

 

5

0

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0

 

3

2

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

 

8

0

 

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2.Scrieţi numerele cuprinse între 27 şi 38:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3.Încercuiţi numerele pare din următorul şir:

 

48   37   22   50   91   84   73    46  25

 

          4.Încercuiţi  numărul mai mic din următoarele perechi de numere:

 

37 şi 73          28 şi 14        93 şi 89         12 şi 21           67 şi  74        

 

56 şi 79         80 şi 65

 

          5.Calculează corect oral şi în scris :

         

4 0 +        3 6 +             5 8 -           9 7 -             6 +             5 3 -

   4           4 2                4 7                6            7 3                 5 0 

 

56+23=____                 98—65=_____

 

42+16=____                 76—54=_____

 

83+16=_____               28—13=_____

         

 

6. Aflaţi termenul necunoscut:

a + 23 = 49                         a – 34 = 53                            86 –a =  43

           

 

7. În grădina bunicii sunt 36 de lalele roşii şi 23 de lalele galbene.

           Câte lalele sunt în total în grădina bunicii?

 

 

 

SUCCES!

 

            Competenţe evaluate

 

             Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 30 fără trecere peste ordin.

 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii.   Cunoaşterea algoritmului de calcul specific fiecărei operaţii aritmetice învăţate.

             Folosirea corectă a terminologiei învăţate

             Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme. Rezolvarea de probleme cu o operaţie din cele învăţate

  Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic.      Utilizarea limbajului matematic adecvat.

              Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate      

   Utilizarea unor numere în contexte reale, din viaţa cotidiană.

 

 

Suficient

Bine

Foarte Bine

1. Continua sirurile cu inca 2 numere

1. Continua sirurile cu inca 4 numere

1. Continua sirurile cu inca 6 numere

2.Gaseste 3 numere corect.

2. Gaseste 6 numere corect.

2. Gaseste toate numerele.

3. Recunoaste 2 numere pare.

3. Recunoaste 4 numere pare.

3. Recunoaste toate numerele pare.

4.Rezolva 2 situatii.

4. Rezolva 4 situatii.

4. Rezolva toate situatiile.

5. Calculeaza corect 4 exercitii.

5. Calculeaza corect 8 exarcitii.

5. Calculeaza corect 12 exercitii.

6. Afla un termen necunoscut.

6. Afla 2 temeni necunoscuti.

6. Afla 3 termeni necunoscuti.

7. Rezolvă corect , cu sprijinul învăţătorului.

7. Rezolvă corect , cu sprijin concret.

7. Rezolvă corect problema, fără sprijin.

 


 

Greşeli tipice constatate şi măsuri de ameliorare:

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................